Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
História

Osídlenie Krásnej Vsi

siaha až do praveku. Svedčia o tom archeologické nálezy z mladšej doby kamennej (eneolit, 2000 r. pr. n.l.), a mladšej doby bronzovej (1300-900 r. pr. n.l.), z ktorej pochádza lužické žiarové a mohylové pohrebisko v Krásnej Vsi. Pohrebisko lužickej kultúry bolo odkryté v rokoch 1935 – 1938 v priestore cintorína.


ter10 ter07 ter08

Vykopávky uskutočňoval v štyroch etapách prof. dr V. Budinský – Kricka. V uvedených rokoch bolo v Krásnej Vsi odokrytých 40 mohýl a 8 plochých hrobov. Menší počet plochých hrobov a možno i mohýl bol ešte pred výskumom zničený. Na základe zistených skutočností tu bolo pochovaných najmenej 73 jedincov na ploche 250 x 60 m.


magup5 magup4 magup1

Mohyly mali rozdielne rozmery. Z vápencového kamena bol vyložený veniec v priemere 650 – 700 cm. Uprostred v kruhu v tmavej priehlbine na vápencovom kameni bola nádoba s popolom a vedľa nádoby aj za hrsť drveného uhlia.V niektorých urnách sa našli aj nezhorené kosti spopolnených ľudských tiel. Popolnice, obvykle zapustené do zeme, bývali prikrývané najčastejšie masami, ale aj inými nádobami i kamennými doskami. Súčasť hrobu tvorili milodary pozostávajúce z väčšej casti z keramiky a bronzových predmetov, v niektorom prípade až do 20 kusov, ale vo väčšine len 3-5 kusov. Bol to doposial najväčší preskúmaný mohylník lužickej kultúry na Slovensku.


Územie obce sa spomína r. 1208 ako “zem Basman” v listine nitrianského župana Tomáša. V listine sa rieši spor trenčianskeho šľachtica Benedikta s nitrianským biskupom pre majetky v okolí Trenčína, ktoré údajne nitrianský biskup neoprávnene vlastní.


Krásna Ves sa v listine uvádza ako Basman. Bol to jej najstarší známy názov písaný odvtedy v rôznych podobách (Bazna, Basna), ktorý sa udržal až do 16. storocia. Avšak názov Basna sa používal už vela desatrocí pred Basom. Pôvodný názov sa dáva tiež do súvislosti s horským masívom v katastri obce, pomenovaným Baské (Baskov kamen), ktorý tvorí hranicu s okresom Trenčín. Terajší názov Krásna Ves sa prvý krát v dnešnej podobe uvádza už v roku 1532 v daňovom súpise Trenčianskej stolice (Krásnaves). Neskôr sa častejšie stretávame s názvom Krásna (1549), Krásno (1598) a to aj so starším názvom Basna, až takmer do konca 19. storočia. V období silnej maďarizácie ku koncu 19. storocia dostala obec úradný madarský názov “Bankaraszna”. Po roku 1913 nesie názov Krásnejsa a po vzniku prvej CSR aj druhý názov Krásna Ves. V roku 1927 došlo k definitívnemu ustáleniu názvu obcí a osád v celej republike a od toho roku sa už dnešný názov obce Krásna Ves nezmenil.

Obce slatinskej doliny a rok ich prvej písomnej zmienky:

Obec: Rok prvej písomnej zmienky:
Krásna Ves 1208
Prusy 1208
Podlužnay 1295
Slatina nad Bebravou 1332
Timoradza 1355
Slatinka nad Bebravou 1481
Ľutov 1389
Čierna Lehota 1389
Šipkov 1389
Zlobiny 1389
Trebichava 1396

Richtári a starostovia OU v Krásnej Vsi od roku 1903:

Richtár/Starosta: Obdobie pôsobenia:
Štefan Tuchyňa 1903-1909
Ján Tuchyňa 1909-1913
Ján Bučko 1917-1923
Jozef Kolárovič 1923-1927
Jozef Tuchyňa 1927-1938
Ján Mišák 1938-1940
Peter Dvorský 1940
Ján Mišák 1940-1942
Ján Mišák 1944-1945
Štefan Bučko 1945-1946
Štefan Filin 1946-1948
Štefan Bučko 1948
Ján Peťovský 1948-1950
Štefan Bučko 1951-1957
Štefan Bačik 1957-1965
Vincent Žabár 1965-1982
Mária Matejová 1982-1994
Ing. Milan Došek 1994 -
NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283