Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Obecné zastupiteľstvo > Zápisnice OZ > Zápisnice zasadnutia OZ vol. obd. 2010 - 2014

Zápisnice zasadnutia OZ vol. obd. 2010 - 2014


19. zasadnutie OZ

Zápisnica - 19. zasadnutie OZ 31.10.2014
download (181 kb)


Mimoriadne zasadnutie OZ 15.08.14

Zápisnica - Mimoriadne zasadnutie OZ 15.08.2014
download (197 kb)

18. zasadnutie OZ

Zápisnica - 18. zasadnutie OZ 06.06.2014
download (181 kb)


17. zasadnutie OZ

Zápisnica - 17. zasadnutie OZ 07.03.2014
download (175 kb)


16. zasadnutie OZ

Zápisnica - 16. zasadnutie OZ 13.12.2013
download (153 kb)


15. zasadnutie OZ

Zápisnica - 15. zasadnutie OZ 8.11.2013
download (156 kb)


14. zasadnutie OZ

Zápisnica - 14. zasadnutie OZ 6.09.2013
download (156 kb)


13. zasadnutie OZ

Zápisnica - 13. zasadnutie OZ 7.06.2013
download (212 kb)


12. zasadnutie OZ

Zápisnica - 12. zasadnutie OZ 15.03.2013
download (159 kb)

Výročná správa 2012
download (1 346 kB)

Príloha č.4 k výročnej správe
download (153 kB)

Záverečný účet Obce Krásna Ves za rok 2012
download (185 kB)

Príloha č. 1 k ZÚ - Plnenie rozpočtu k 31.12.2012
download (124 kB)

Príloha č.2 k ZÚ- Hodnotenie plnenia programov obce
download (547 kB)


11. zasadnutie OZ

Zápisnica - 11. zasadnutie OZ 14.12.2012
download (154 kb)


10. zasadnutie OZ

Zápisnica - 10. zasadnutie OZ 09.11.2012
download (170 kb)


Mimoriadne zasadnutie OZ 24.09.12

Zápisnica - Mimoriadne zasadnutie OZ 24.09.2012
download (141 kb)


Mimoriadne zasadnutie OZ 07.09.12

Zápisnica - Mimoriadne zasadnutie OZ 07.09.2012
download (144 kb)


9. zasadnutie OZ

Zápisnica - 9. zasadnutie OZ 31.08.2012
download (168 kb)


8. zasadnutie OZ

Zápisnica - 8. zasadnutie OZ 01.06.2012
download (188 kb)


7. zasadnutie OZ

Zápisnica - 7. zasadnutie OZ 2.03.2012
download (170 kb)


6. zasadnutie OZ

Zápisnica - 6. zasadnutie OZ 9.12.2011
download (1350 kb)

Návrh rozpočtu 2012
download (132 kb)

Návrh finančného rozpočtu 2012 - 2014
download (137 kb)

Návrh programového rozpočtu 2012 - 2014
download (127 kb)


5. zasadnutie OZ

Zápisnica - 5. zasadnutie OZ 28.10.11
download (1350 kb)

5.zasadanie OZ 2011
download (310 kb)

Dolpnok VZN č.3 2011
download (142 kb)

Konsolidovaná správa audit Krásna Ves 2010
download (106 kb)

Konsolidová výročná správa
download (181 kb)

Monitoring
download (97 kb)

Overenie súladu
download (170 kb)

Plnenie rozpočtu 09-2011
download (127 kb)

Monitorovacia správa k 30.06.2011
download (118 kb)

Zmena rozpočtu č.2
download (118 kb)


Mimoriadne zasadnutie OZ 31.8.2011

Zápisnica - Mimoriadne zasadnutie OZ 31.08.11
download (1350 kb)

Materiály k 2. mimoriadnemu zasadaniu OZ 2011
download (220 kb)

VZN na úseku regulácie podnikateľskej činnosti
download (188 kb)


4. zasadnutie OZ

Zápisnica - 4. zasadnutie OZ 15.07.11
download (1350 kb)


Mimoriadne zasadnutie OZ 30.06.11

Zápisnica - Mimoriadne zasadnutie OZ 30.06.11
download (2622 kb)

Plnenie rozpočtu 06-2011
download (467 kb)

Návrh smernice k VO 2011
download (467 kb)

Výročná správa 2010
download (392 kb)

Príloha č. 1 k ZU 2010
download (258 kb)

Príloha č. 2 Hodnotiaca-spravaplnenia programového rozpoctu za rok 2010
download (380 kb)

Príloha c. 9 Stanovisko HK k ZÚ 2010
download (169 kb)


3. zasadnutie OZ 15.04.11

Zápisnica - 3. zasadnutie OZ 15.04.11
download (2622 kb)

Príloha - Stanovisko HK k ZÚ 2010
download (169 kb)

Príloha - Dôvodové správy a návrhy na uznesenia
download (247 kb)

Príloha - Plnenie fin. rozpoctu za I. štvrtrok 2011
download (142 kb)

Príloha - Kontrola uznesení
download (141 kb)

Príloha - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Krásna Ves k 31.12.2010
download (82 kb)

Príloha - Správa ÚIK
download (190 kb)

Príloha - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi
download (151 kb)

Príloha - Doložka - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi
download (132 kb)


2. zasadnutie OZ 21.01.11

Zápisnica - 2. zasadnutie OZ 21.01.11
download (304 kb)


1. zasadnutie OZ 30.12.10

Zápisnica - 1. zasadnutie OZ 30.12.10
download (235 kb)


Ustanovujúce zasadnutie 17.12.10

Zápisnica - Ustanovujúce zasadnutie 17.12.10
download (233 kb)

Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283