Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Voľby 2022

Aktualizované 30.10.2018 00:45

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V KRÁSNEJ VSI KONANÉ DŇA 29.10.2022

Počty hlasov kandidátov na starostu obce:
1.Ing. Milan Došek193
2.Jozef Farkaš80


Starostom obce bol zvolený Ing. Milan Došek

Zvolení poslanci OZ:
1.Jozef Staník
2.Ing. Ľudovít Suchý
3.Ing. Dušan Pilch
4.Andrea Galušťáková
5.Ing. Ľuboš Mutňanský

26.10.2022 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - spojené voľby 2022 - odporúčania pre voličov
download (127 kb)

Špeciálny spôsob hlasovania voličov

25.10.2022 Hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej urny v prípade karantény a izolácie
download (127 kb)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:

20.9.2022 Oznámenie
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce V Krásnej Vsi. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na voľby starostu obce Krásna Ves (44 kb)

20.9.2022 Oznámenie
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obce V Krásnej Vsi. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na voľby poslancov v Krásnej Vsi (60 kb)

26.8.2022 Oznámenie
Kandidátne listiny, pre voľbu starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022, môžu splnomocnenci politických strán doručiť do dňa 30.08.2022 do 15.00 hod., zapisovateľke Martine Mikušovej na adresu Obecný úrad Krásna Ve, Krásna Ves č. 142. Následne 30.08.2022 od 15.00 -24.00 hod., sa môžu dohodnúť telefonicky na čísle 0911387909 so zapisovateľkou Martinou Mikušovou na adrese Krásna Ves č. 85.

4.8.2022 Oznámenie
Obec Krásna Ves zverejňuje počet obyvateľov obce: 496 obyvateľov ku dňu 8.6.2022 z dôvodu určenia:
1. v zmysle § 11 ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce
2. v zmysle § 16 ods. 9 zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov – minimálneho počtu podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce

4.8.2022 Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi podľa § 16 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 165 zo dňa 8.7.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

13.6.2022 Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí
download (138 kb)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:

4.8.2022 Oznámenie
Oznamujeme Vám, že zapisovateľom Miestnej volebnej komisie v obci Krásna Ves vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. októbra 2022 je Martina Mikušová, Krásna Ves 85, t. č. +421 911 387 909, emailová adresa: martina.mikusova@krasnaves.sk, obec@krasnaves.sk. obec@krasnaves.sk

4.8.2022 Oznámenie
Oznamujeme Vám, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie a Okrskovej volebnej komisie v obci Krásna Ves vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. októbra 2022 je martina.mikusova@krasnaves.sk, obec@krasnaves.sk.

4.8.2022 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Informácie pre voliča
download (84 kb)

13.6.2022 Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov
download (137 kb)


Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283