Leto
Jeseň
KRÁSNA VES
Komunálne voľby 2018

Aktualizované 10.11.2018 22:51

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V KRÁSNEJ VSI KONANÉ DŇA 10.11.2018

Počet zapísaných voličov424
Počet zúčastnených voličov168
Platné hlasy pre poslancov do OZ163
Platné hlasy pre starostu149


Starostom obce bol zvolený Ing. Milan Došek

Počty hlasov kandidátov na poslancov do OZ:
1.Jozef Staník144
2.Andrea Galušťáková119
3.Milan Mišák117
4.Helena Božiková105
5.Ing. Ľudovít Suchý105
6.Ivan Kollárik /st./90
7.Milan Šlosár83

Náhradníci na poslancov do OZ:
8.Ivan Kollárik /ml./82
9.Alena Bučková79

27.9.2018 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce V Krásnej Vsi 10.novembra 2018
Obec KRÁSNA VES uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

  1. Milan Došek, Ing., 58 r., starosta, SMER – sociálna demokracia

Oficiálny dokument vyhlásenia kandidatúry.

27.9.2018 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Krásnej Vsi 10.novembra 2018
Obec KRÁSNA VES uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva jednotlivých volebných obvodov:

  1. Helena Božiková, 64 r., dôchodkyňa, SMER – sociálna demokracia
  2. Alena Bučková, 57 r., opatrovateľka, SMER – sociálna demokracia
  3. Andrea Galušťáková, 40 r., vedúca predajne, SMER – sociálna demokracia
  4. Ivan Kollárik, 55 r., strojník, Slovenská národná strana
  5. Ivan Kollárik, 28 r., CNC programátor, Slovenská národná strana
  6. Milan Mišák, 59 r., vodič, SMER – sociálna demokracia
  7. Jozef Staník, 42 r., stavbyvedúci, SMER – sociálna demokracia
  8. Ľudovít Suchý, Ing., 35 r., projektant, SMER – sociálna demokracia
  9. Milan Šlosár, 58 r., podnikateľ, SMER – sociálna demokracia

Oficiálny dokument vyhlásenia kandidatúry.

10.9.2018 Oznámenie
Kandidátne listiny, pre voľbu starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018, môžu splnomocnenci politických strán doručiť dňa 11.09.2018 do 15.00 hod., zapisovateľke: Ing. Eve Janegovej na adresu : Obecný úrad Krásna Ves, Krásna Ves č. 142,
11.09.2018 od 15.00 - 24.00 hod., sa môžu dohodnúť telefonicky na čísle : 0904969716 zapisovateľka: Ing. Eva Janegová, na adrese: Žitná č.1484/10,Bánovce n./B

27.8.2018 Oznámenie
Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018: Ing. Eva Janegová, tel.0904949716
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018: janegova@krasnaves.sk

22.8.2018 Oznámenie
Obecné zastupiteľstvo Krásna Ves zverejňuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nasledovné:
Obecné zastupiteľstvo Krásna Ves určilo jeden volebný obvod, sedem volených poslancov a 100% úväzok volenému starostovi obce.

19.7.2018 Oznámenie
Obec Krásna Ves zverejňuje počet obyvateľov obce: 508 obyvateľov ku dňu 19. 07. 2018 z dôvodu určenia:
1. v zmysle § 11 ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce
2. v zmysle § 16 ods. 9 zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov – minimálneho počtu podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce

13.7.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Informácie pre voliča
download (84 kb)


Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283