Leto
Jeseň
KRÁSNA VES

Prevody majetku obce

OBEC KRÁSNA VES
zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom
Obecný úrad č. 142, 956 53 Krásna Ves

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


Prevody majetku obce v roku 2021

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 255/5 – záhrada o výmere 12 m2
Dátum prevodu: 22.9.2021
Nadobúdateľ: Ing. Rudolf Buzinkay, Svätoplukova 8, 821 08 Bratislava, v 1/2,
Ing. Roman Janáč, Krátka 652/2, 962 06 Komárno, v 1/4,
Barbora Chalúpková, Mesačná 3242/6, 821 02 Bratislava, v 1/8,
Katarína Remeselníková, Mesačná 3242/6, 821 02 Bratislava, v 1/8.
Právny titul: Kúpna zmluva Z2021/018 z 18.08.2021

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 255/4 – záhrada o výmere 71 m2
Dátum prevodu: 09.11.2021
Nadobúdateľ: Mário Šebeň, SNP 11/41, 018 51 Nová Dubnica
Právny titul: Kúpna zmluva Z 2021/029 z 12.10.2021


Prevody majetku obce v roku 2020

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 255/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
Dátum prevodu: 06.07.2020
Nadobúdateľ: Ivan Mikuš, Krásna Ves 85, 956 53 Krásna Ves, Martina Mikušová, Krásna Ves č. 85, 956 53 Krásna Ves v podiele BSM
Právny titul: Kúpna zmluva Z2020/017 zo 16.06.2020


Prevody majetku obce v roku 2019

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 70/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2
Dátum prevodu: 11.06.2019
Nadobúdateľ: Mgr. Ing. Roman Krbata PhD., Matice Slovenskej 1260/4, 957 04 Bánovce nad Bebravou, v podiele 1/1
Právny titul: Kúpna zmluva Z 2019/016 z 13.05.2019


Prevody majetku obce v roku 2018

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 207/3 – orná pôda o výmere 22 m2
Dátum prevodu: 16.05.2018
Nadobúdateľ: Ivona Kopuncová, Niva 640/59, 911 01 Trenčín, v podiele 1/1
Právny titul: Kúpna zmluva Z2018/007 zo 23.04.2018

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 208/2 – orná pôda o výmere 5 m2
Dátum prevodu: 16.05.2018
Nadobúdateľ: Ing. Juraj Adamus, Novomeského 1322/16, 957 04 Bánovce nad Bebravou, v podiele 1/1
Právny titul: Kúpna zmluva Z2018/007 zo 23.04.2018

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 290/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2
pozemok parc. č. 502/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2
Dátum prevodu: 16.05.2018
Nadobúdateľ: Peter Duraj, Špačinská cesta 646/70, 917 01 Trnava, v podiele 1/1
Právny titul: Kúpna zmluva Z2018/008 zo 24.04.2018


Prevody majetku obce v roku 2017

PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE KRÁSNA VES Katastrálne územie Krásna Ves
Predmet prevodu: pozemok parc. č. 255/10 – záhrada o výmere 66 m2
Dátum prevodu: 25.01.2017
Nadobúdateľ: Martin Zaťko, Krásna Ves č. 125, 956 53
Právny titul: Kúpna zmluva Z 2016/030 z 15.11.2016

Pre sťahovanie a tlač sú dokumenty k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.

NEPREHLIADNITE
Zber odpadov na rok 2023
Plánovaný vývoz odpadov na rok 2023 nájdete tu:Harmonogram zberu odpadov
Referendum 2023
Všetky informácie, týkajúce sa referenda 2023 získate tu: referendum 2023
Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika
Bližšie informácie získate tu: Ordinačné hodiny a kontatky MUDr. Chocholatá Monika.
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018
Dokumentárny film o obci Krásna Ves z roku 2018 z produkcie pána Stanislava Štefánika: Krásna Ves kedysi a dnes
Virtuálna prehliadka obce Krásna Ves
Vyskúšajte si virtuálnu prehliadku našej obce, nájdete ju v časti: obec a jej okolie - Virtuálna prehliadka obce
Brožúra Krásna Ves
Stiahnite si dokument o Krásnej Vsi vydaný pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky našej obce. Brožúra (2890 kb)
KONTAKT
Obecný úrad
Krásna Ves


Obecný úrad, 142
956 53 Krásna Ves
okres Bánovce n/Bebr.

tel.: +421 38 7669 126
fax: +421 38 7669 283